Sigarayi Birakma Gunu sağlik

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
font
size=”2″
st
ong
Tüm
dünyada
he
yıl,
9
Şu
at
ta
ihinde,siga
anın
‘insan
ve
çev
e
sağlığı
üze
indeki
çok
olumsuz
etkile
ine’
vu
gu
yapmak
amacıyla
çeşitli
aktivitele
düzenleniyo
.
st
ong
Tüm
dünyada
he
yıl,
9
Şu
at
ta
ihinde,siga
anın
‘insan
ve
çev
e
sağlığı
üze
indeki
çok
olumsuz
etkile
ine’
vu
gu
yapmak
amacıyla
çeşitli
aktivitele
düzenleniyo
.
img
height=”171″
alt=”"
width=”149″
align=”
ight”
s
c=”
pu
_sdosya
Image
2006
Nekta
in
Saglik
Siga
a
ecepakdag_149×121.gif”
font
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
Sağlık
Bakanı
P
of.
D
.
Recep
Akdağ,Tü
kiye’de
he
yıl,yaklaşık
110
in
kişinin
hayatını
kay
etmesine
neden
olan
siga
ayla
mücadelede,toplumun
tüm
kesimle
ine
önemli

evle
düştüğünü
ildi
di.
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
Bakan
Akdağ,siga
a
dumanının;
kat
an,ka
on
monoksit
ve
nikotine
ek
ola
ak,amonyak,a
senik,hid
ojen
siyanü
,fo
maldehid
ve
metan
gi
i
son
de
ece
zehi
li
olan
4
inden
fazla
kimyasal
madde
içe
diğini
eli
te
ek,
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`siga
ada
ulunan
nikotin,
ağımlılık
yapma
özelliği
olan
i
maddedi
.
Siga
a
dumanın
içe
diği
kat
an
akciğe
le
e
za
a
ve
i
ken,ka
on
monoksit
kan
dolaşımına
gi
e
ek
pıhtılaşmaya
yol
aça
,ata
dama
la
ın

duva
la
ına
za
a
ve
i
ve
kalp
k
izle
ine
neden
olu
´
diye
konuştu.
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`Vatandaşla
ımı
Siga
adan
Tümüyle
Uzak
Du
maya
Davet
Ediyo
um….´
Siga
anın
öldü
ücü
i
etkiye
sahip
olduğunu
vu
gulayan
Akdağ,
`Tü
kiye’de
siga
aya
ağlı
ölümle
in
önemli
i
ölümü
35-70
yaş
a
asındaki
kişile
de

ülüyo
.Ne
acıdı
ki,
u
vatandaşla
ımız
yaşamla
ının
en
ve
imli
20-25
yılını
siga
a
nedeniyle
kay
ediyo
.Vatandaşla
ımı
siga
adan
tümüyle
uzak
du
maya
davet
ediyo
um´
dedi.
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
Akdağ,Tü
kiye’de
e
kekle
in
yaklaşık
yüzde
60′ı,kadınla
ın
ise
yüzde
20’sinin
siga
a
içtiğini
eli
te
ek;
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
img
alt=”"
align=”left”
s
c=”
pu
_sdosya
lg
_PT
thum
nail
022006
142__nosmoking.jpg”
`Yapılan
a
aştı
mala
,
siga
a
içme
o
anla
ının
kişile
in
eğitim
du
umla
ı
ve
statüle
i
yükseldikçe
hızla
a
tığını
göste
iyo
.7–13
yaş
g
u
undaki
ilkokul
öğ
encile
inin
yüzde11.7’sinin
siga
a
içiyo
ve
yüzde
95′inin
de
siga
a
ma
kala
ını
tanıyo
olması,
siga
ayla
mücadelede;
etkin
ve
ka
a

adımla
ın
acilen
atılmasını
ge
ekli
kılıyo
´
diye
konuştu.
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`Yapılan
A
aştı
mala
,Çok
Az
Siga
a
Dumanına
Ma
uz
Kalan
Çocukla
ın
Bile,Bundan
Son
De
ece
Olumsuz
Etkilendiğini
Göste
iyo
…´
Siga
anın
çocukla
ı
çok
olumsuz
etkilediğine
dikkat
çeken
Akdağ,
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`Siga
a
dumanı,’pasif
içici’
du
umundaki
çocukla
için
üyük
sağlık
so
unla
ını
e
a
e
inde
geti
iyo
.Yapılan
a
aştı
mala
,çok
az
siga
a
dumanına
ma
uz
kalan
çocukla
ın
ile,
undan
son
de
ece
olumsuz
etkilendiğini
göste
iyo
´
diye
konuştu.
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`Siga
anın
Ekonomiye
Za
a
ı
Büyük…´
Siga
anın
insan
sağlığı
üze
indeki
öldü
ücü
etkile
inin
yanı

a,ülke
ekonomile
ine
ve
diği
za
a
la
ın
önemli
oyutla
a
ulaştığına
dikkat
çeken
Akdağ,
font
p

p
font
face=”Ve
dana”
size=”2″
`Siga
a,Tü
kiye
ekonomisine
yılda
o
talama
3
milya
dola
za
a
ve
iyo
.İnsan
sağlığına
öldü
ücü
etkile
i
olan
siga
aya
ha
canan
u
pa
ayla,ülkemizin
sağlık
so
unla
ının
önemli
i
ölümüne
çözüm
uluna
ili
´
diye
konuştu.
font
p

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !