Persol alişveriş

p
span
class=”
aslik”
Dünya
gözlük
modasının
lokomotif
ma
kası
Pe
sol,
2007
kış
sezonu
için
kazı
ladığı
optik
koleksiyonunda,
çağdaş,
şık
ve
çekici
temala
ıyla
fa
k
ya
atıyo
.
span
2007
Son
aha
Kış
sezonu
için
hazı
ladığı
koleksiyonunda
19
yeni
modele
ye
ve
en
Pe
sol,
u
sezon
optikte
ça
pıcı
çizgile
iyle
dikkat
çekiyo
.
9
tanesi
asetan
10
tanesi
ise
metal
çe
çeveden
oluşan
yeni
modelle
,
3
ana
tema
esas
alına
ak
tasa
lanmış.
‘Çağdaş’
temasından
yola
çıkıla
ak
dizayn
edilen
gözlükle
de
yumuşak
enkle
kullanılı
ken,
Pe
sol
optik
tasa
ımla
ince
ve
za
if
çizgile
klass
i

ünümden
hoşlananla
a
hitap
ediyo
.
‘Klasik’
se
isi
içinde
ye
alan
modelle
de
he
zaman
olduğu
gi
i
şıklık
ön
planda.
Komplike
stille
in
ye
aldığı
klasik
gözlükle
,
göz
alıcı
ça
pıcılıkta.
‘Çekici’
fik
inden
yola
çıka
ak
hazı
lanan
modelle
ise
modaya
uyan
sade
ama
şık
dizaynla
ıyla
gözlük
kullanmayı
i
tutku
haline
geti
enle
in
vazgeçemeyecekle
i
modelle
den
oluşuyo
.
p

p
p

p
p

p
p

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !