Madonna Taninmayacak Halde!! magazin

div
class=”content
content_12″
id=”news_content”

p
Şu

ala
‘Sticky&Sweet’
adını
ve
diği
tu
nesine
devam
eden
ünlü
şa
kıcı
Madonna’yı

enle
gözle
ine
inanamıyo
.
Son
günle
de
çok
yo
ulan
ünlü
şa
kıcı,
itkin
yüzüyle

enle
i
şaşı
tıyo
..

He
zaman
genç
ve
akımlı
haliyle
oy
göste
en
ünlü
şa
kıcı
Madonna,
geçtiğimiz
günle
de
New
Yo
k’ta
çekilen
i
fotoğ
afıyla
hay
anla
ını
hayal

ıklığına

attı.
New
Yo
k’ta
Ka
ala
Me
kezi
çıkışında

üntülenen
ünlü
şa
kıcının
makyajsız,
itkin
yüzü
ve
akımsız
saçla
ı

enle
i
şaşı
ttı.
p

p

Eşi
Guy
Ritchie’yle
oşanmanın
eşiğinden
dönen
ünlü
şa
kıcı,
şu

ala
sadece
işine
odaklanmışa
enziyo
.
Dokto
la
ı
ise
tu
nesinin
ABD
ayağını
tamamladıktan
son
a
Av
upa’ya
geçmeyi
planlayan
Madonna’yı,
dinlenmesi
konusunda
uya
ıyo
.
"Boşanma
veya
enze
i
so
unla
da
kişile
yoğun
st
es
altına
gi
e
le
,
u
da
onla
ın
fiziksel

üntüsüne
de
yansı
"
diyen
uzmanla
,
ünlü
yıldızın

ekli
Ka
ala
Me
kezi’ni
ziya
et
etmesi
ye
ine
i
psikiyat
ı

mesi
ge
ektiğini
düşünüyo
.
p

div

sc
ipt
type=”text
javasc
ipt”
va
tmp;
tmp
=
document.getElementById(“news_content”).getElementsByTagName(“a”);
fo
(i=0;
i
tmp.length;
i++)
tmp[i].ta
get
=
“_
lank”;

sc
ipt

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !