Klub Karaoke yaşam

ta
le
width=”100%”
cellspacing=”0″
cellpadding=”0″
o
de
=”0″
align=”cente

summa
y=”"

t
ody

t

td
valign=”top”
align=”left”

ta
le
width=”100%”
cellspacing=”0″
cellpadding=”0″
o
de
=”0″

t
ody

t

td
td

t

t
ody

ta
le

ta
le
width=”100%”
cellspacing=”0″
cellpadding=”0″
o
de
=”0″

t
ody

t

td

div
class=”"
Salı,
Ça
şam
a,
Pe
şem
e
günle
i
Cent
al
ölümüne
gi

üc
etsizdi
.
div

td

t

t
ody

ta
le

ta
le
width=”100%”
cellspacing=”0″
cellpadding=”0″
o
de
=”0″

t
ody

t

td
class=”"
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
span
class=”style4″
span
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
20
Şu
at
Salı
st
ong

kçe
st
ong
Gecesi
st
ong
st
ong

kçe
müzik
dinleyenle
,
söyleyenle
!
A
tık
Bi
Klu
Ka
aoke
Klasiği
haline
gelen

kçe
gecesinde
yine
çok
eğleneceğiz.
Klu
Ka
aoke`de
He
Salı
%100

kçe
Gecesi
!
td

t

t

td
class=”"
img
width=”1″
height=”30″
alt=”"
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
images
space
.gif”
td

t

t

td
class=”"

p
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
span
class=”style4″
img
width=”100″
hspace=”5″
height=”110″
align=”left”
alt=”“Ladies
Night
and
the
Feeling’s
Right
!
“”
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
epostala
files_s.jpg”
span
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
21
Şu
at
Ça
şam
a
st
ong
st
ong
`Ladies
Night
and
the
Feeling’s
Right
!
`
st
ong
st
ong
Tüm
içkile
saat
23:00`e
kada
%50
indi
imli
ama
sadece
ayanla
a!
st
ong
p

td

t

t

td
span
class=”"
img
width=”1″
height=”30″
alt=”"
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
images
space
.gif”
img
width=”1″
height=”1″
alt=”"
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
images
space
.gif”
span
td

t

t

td
class=”"
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
span
class=”style4″
img
width=”100″
hspace=”5″
height=”110″
align=”
ight”
alt=”Cele
ity
Sound
of
İstan
ul
hosted
y
Selen
Balcıoğlu”
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
epostala
cele
_s.jpg”
span
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
22
Şu
at
Pe
şem
e
st
ong
Cele
ity
st
ong
st
ong
Sound
of
İstan
ul
hosted
y
Selen
Balcıoğlu
st
ong
Klu
Ka
aoke`nin
en
popüle
gecele
inden
CSI,
u
hafta
Miss
Selen`in
o
taya
ka
ışık
seçimle
iyle
coştu
uyo
.
td

t

t

td
class=”"
img
width=”1″
height=”30″
alt=”"
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
images
space
.gif”
td

t

t

td

p
class=”"
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
span
class=”style4″
img
width=”100″
hspace=”5″
height=”110″
align=”left”
alt=”“Song
i
d
with
KJ
Hakan””
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
epostala
satu
day_s.jpg”
span
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
23
Şu
at
Cuma
st
ong
`Song
i
d
with
KJ
Hakan´
st
ong
st
ong
Hakan
Yıldı
ım
u
hafta
da
Klu
Ka
aoke
sakinle
ini
çok
eğlendi
ecek
!
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
p

td

t

t

td

p
span
class=”"
img
width=”1″
height=”30″
alt=”"
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
images
space
.gif”
span
p

td

t

t

td
class=”"
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
st
ong
span
class=”style4″
a
ta
get=”_
lank”
h
ef=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
klu
_ka
aoke_supe
sta
.php”
img
width=”100″
hspace=”5″
height=”110″
o
de
=”0″
align=”
ight”
alt=”“Ka
aoke
Supe
sta
Ya
ışması
Vol.5””
s
c=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
epostala
supe
sta
_vol4.jpg”
a
span
st
ong
st
ong
st
ong
24
Şu
at
Cuma
tesi
st
ong
`Ka
aoke
Supe
sta
Ya
ışması
Vol.5´
st
ong
Klu
Ka
aoke`nin
ka
ına
sığımayan
ya
ışması
Ka
aoke
Supe
sta
`ın
eşincisi
u
Cuma
tesi
sevenle
iyle
uluşuyo
!
Katılım
sadece
20
kişi
sını

ve
ya
ışmanın
i
incisi
özel
kupa
ve
senelik
üyelik
sahi
i
oluyo
.
Başvu
ula
a
ta
get=”_
lank”
h
ef=”http:
www.klu
-ka
aoke.com
klu
_ka
aoke_supe
sta
.php”
u
we
sitesinden…
u
a
td

t

t

td
class=”"
Özel
etkinlik
gecele
i
ha
icinde
he
Salı,
Ça
şam
a
ve
Pe
şem
e

kçe
Ka
aoke
a
şivimizden
de
seçim
yapa
ili
siniz.
Tokyo,
Fetiş
ve
Zoo
oda
eze
vasyonla
ı
için
:
212
293
95
37
eze
vasyon@klu
-ka
aoke.com
**
HAFTA
İÇİ
(Salı,
Ça
şam
a,
Pe
şem
e)
GİRİŞ
ÜCRETSİZDİR.
td

t

t
ody

ta
le

td

t

t
ody

ta
le

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !